Sportowy weekend w Ostromecku, 2 i 3-10-2021, dzień 1